Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

αποκατάσταση μαστού


Η αποκατάσταση του μαστού επιτυγχάνεται με πολλές διαφορετικές τεχνικές και είδη επεμβάσεων. Στόχος είναι η φυσιολογική εμφάνιση του μαστού μετά από μία μαστεκτομή, αλλά και η επίτευξη συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών. Η αρχική επέμβαση αποκατάστασης μπορεί να γίνει αμέσως μετά την μαστεκτομή.