Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

τραύμα


Το τραύμα απαιτεί εξ αρχής καλή αποκατάσταση από ειδικό προκειμένου να αποφύγουμε την δημιουργία άσχημων ουλών. Αν παρ'όλα αυτά δημιουργηθούν δύσμορφες ουλές, τότε χρειάζεται περαιτέρω αποκατάσταση.