Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική

ξανθελάσματα


Τα ξανθελάσματα είναι κίτρινες πλάκες που εμφανίζονται στα βλέφαρα. 50% οφείλονται σε αυξημένα λιπίδια ορού. Αφαιρούνται χειρουργικά και με laser.