Μη επεμβατικές τεχνικές

μεταμόσχευση μαλλιών - μεταμόσχευση φρυδιών


Μεταμοσχεύονται τρίχες στις προβληματικές περιοχές από το πίσω μέρος του κεφαλιού του ασθενούς. Χρησιμοποιούμε την μέθοδο FUE (χωρίς τομή), και τη μέθοδο FUT (με τομή).