Δημοσιεύσεις
 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
  Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών, Ιαν 1998
  Μελέτη της επίδρασης του χειρουργικού τραύματος που προκαλείται από ανοικτές και λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές στις ρεολογικές ιδιότητες των ερυθρών
 • European Journal of Plastic Surgery, vol. 24, n 6, p. 297 - 302, November 2001
  Treatment of Frey's Syndrome using Botulinum Toxin type A.
 • Hellenic Plastic Surgery, October 2005, vol. 2, n 2, p. 139-144
  The dorsal vascularisation of the long fingers and the deep dorsal anastomotic arcades.
 • Annals of Burns and Fire Disasters, vol XVI, n.4, December 2003, p.188-191
  Methicillin-resistant staphylococcus epidermis infection insensitive to teicoplanin. A case report and a review of the literature.
 • Annals of Burns and Fire Disasters, vol XIV, n 3, September 2001, p. 126 - 128
  Extensive burn injury complicated with mucormycosis: A case report.
 • Annales de Dermatologie et de Venereologie, July 2002, vol 129, p. 1s826
  The healing effect of granulocyte macrophage colony stimulating factor on diabetic patients with leg ulcers.
 • Annals of Burns and Fire Disasters, vol XIII, n 1, March 2000, p.3 - 9
  Moist exposed burn therapy: Evaluation of the epithelial repair process : an experimental model.
 • Journal of Burn Care & Rehabilitation, vol 26, n. 1, Jan./Feb 2005, p. 75-78
  Self-inflicted burns in Athens, Greece: A six-year retrospective study.
 • European Journal of Plastic Surgery, vol. 27, n.4, August 2004, p.171-177
  Moist exposed burn therapy: evaluation of the wound healing process. An experimental model to assess the efficacy of local agents on wound repair in partial- and full- thickness wounds.
 • Expert Rev.Pharmacoeconomics Outcomes Res., Jan 2010. 10 n 1, p. 37 - 48
  Explanatory versus pragmatic trial - based economic evaluations : application to alternative therapies for burns.
 • BMC Complement Altern Med. Dec 2011, vol 11, p.122 - 137
  Comparing oil based ointment versus standard practice for the treatment of moderate burns in Greece: a trial based cost effectiveness evaluation.