ρινοπλαστική
Με την ρινοπλαστική διορθώνουμε το σχήμα της μύτης, επεμβαίνοντας στην ράχη (καμπούρα), αλλάζοντας την άκρη ή και τα ρουθούνια όταν χρειάζεται. Μπορεί να συνδυαστεί με επέμβαση στο διάφραγμα και να διορθώσει πιθανό πρόβλημα στην αναπνοή.
Αναισθησία: Γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Μία συνήθως ημέρα παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι τρεις ώρες.