μεταμόσχευση λίπους
Χρησιμοποιείται λίπος από άλλη περιοχή του σώματος για να γεμίσει βαθειές ρυτίδες ή να διαμορφώσει το σχήμα και το μέγεθος σε σημεία του προσώπου όπως τα χείλη, οι ρινοπαρειακές αύλακες  και οι παρειές (μάγουλα).
Αναισθησία: Τοπική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι 90 λεπτά.