όγκοι υποδορίου
Είναι όγκοι κάτω από δέρμα, διαφόρων ειδών, καλοήθεις ή κακοήθεις.
Αναισθησία: Γενική ή τοπική, ανάλογα με το μέγεθος της επέμβασης.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Ανάλογα με το μέγεθος της επέμβασης.
Διάρκεια επέμβασης: Μία έως δύο ώρες, ανάλογα με το μέγεθος της επέμβασης.