έγκαυμα
Το έγκαυμα μπορεί να είναι μια πολύ μικρή ή μια πολύ σοβαρή βλάβη. Απαιτείται ακριβής υπολογισμός της έκτασης και του βάθους της βλάβης και άμεση και ακριβής θεραπεία. Ουλές ή και όποια δυσλειτουργία παραμείνουν μετά την επούλωση του εγκαύματος, συχνά αντιμετωπίζονται με πολλαπλές επεμβάσεις.
Αναισθησία: Εξαρτάται από την έκταση του εγκαύματος.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Εξαρτάται από την έκταση του εγκαύματος.
Διάρκεια επέμβασης: Εξαρτάται από την έκταση του εγκαύματος.