λιποαναρρόφηση
Με την λιποαναρρόφηση αφαιρείται το τοπικό λίπος από διάφορες περιοχές του σώματος, όπως γλουτοί, μηροί, κοιλιά, γόνατα, βραχίονες, παρειές (μάγουλα) και πηγούνι.
Αναισθησία: Τοπική, μέθη ή γενική, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο.Παραμονή χρειάζεται όταν επέμβαση είναι εκτεταμένη.
Διάρκεια επέμβασης: Μία μέχρι τέσσερεις ώρες, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης.