ενέσιμη λιπόλυση
Με την ενέσιμη λιπόλυση κάνουμε έγχυση λιποδιαλυτικών ουσιών σε περιοχές με τοπικό πάχος σε διάφορα σημεία του σώματος. Οι εγκεκριμένες αυτές ουσίες καταστρέφουν την μεμβράνη των λιποκυττάρων και διασπούν μόνιμα το λίπος. Η μέθοδος είναι ασφαλής, ανώδυνη και με μόνιμα αποτελέσματα. Περιοχές εφαρμογής: Πηγούνι, γλουτοί, κοιλιά, μπράτσα, γόνατα, μέση, κλπ.
Αναισθησία: Δεν απαιτείται.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι μία ωρα.