μεταμόσχευση μαλλιών
Μεταμοσχεύονται τρίχες στις προβληματικές περιοχές από το πίσω μέρος του κεφαλιού του ασθενούς. Χρησιμοποιούμε την μέθοδο FUE (χωρίς τομή), και τη μέθοδο FUT (με τομή).
Αναισθησία: Τοπική ή μέθη.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο. Δεν χρειάζεται παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Τρείς έως πέντε ώρες, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης.