ρινοπλαστική χωρίς νυστέρι
Το σχήμα της μύτης μπορεί να διορθωθεί με ενέσιμα υλικά. Βελτιώνουμε τα σημεία που τους λείπει όγκος, ανασηκώνουμε το ακρορρίνιο και μειώνουμε τις ασυμμετρίες. Μερικές φορές είναι δυνατόν να διορθωθούν έτσι και λειτουργικές ανωμαλίες της μύτης, όπως δυσκολία στην αναπνοή.
Αναισθησία: Δεν απαιτείται.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο.
Διάρκεια επέμβασης: Έως 30 λεπτά.