αποκατάσταση μαστού
Η αποκατάσταση του μαστού επιτυγχάνεται με πολλές διαφορετικές τεχνικές και είδη επεμβάσεων. Στόχος είναι η φυσιολογική εμφάνιση του μαστού μετά από μία μαστεκτομή, αλλά και η επίτευξη συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών. Η αρχική επέμβαση αποκατάστασης μπορεί να γίνει αμέσως μετά την μαστεκτομή.
Αναισθησία: Γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Χρειάζεται παραμονή τουλάχιστον μία ημέρα.
Διάρκεια επέμβασης: Εξαρτάται από το είδος της επέμβασης.