βλεφαροπλαστική
Η βλεφαροπλαστκή διορθώνει τις σακούλες των κάτω βλεφάρων και το περιττό δέρμα από τα πάνω βλέφαρα αφαιρώντας δέρμα, λίπος και μυ όπου χρειάζεται.
Αναισθησία: Τοπική αναισθησία με μέθη.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται συνήθως παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι τρεις ώρες.