κοιλιοπλαστική
Με την κοιλιοπλαστική αφαιρείται το περιττό δέρμα και λίπος και ενισχύονται οι μύες του κοιλιακού τοιχώματος. Η κοιλιά γίνεται έτσι επίπεδη. Μπορεί να συνδυαστεί με λιποαναρρόφηση.
Αναισθησία: Μέθη ή γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Χρειάζεται παραμονή από μία έως δύο ημέρες.
Διάρκεια επέμβασης: Δύο έως πέντε ώρες.