σπίλοι (ελιές) - όγκοι δέρματος
Ύποπτες δερματικές βλάβες που αιμορραγούν, αλλάζουν σχήμα, μέγεθος και χρώμα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά και να εξετάζονται παθολογοανατομικά.
Αναισθησία: Τοπική συνήθως.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο.
Διάρκεια επέμβασης: Τριάντα με εξήντα λεπτά.