αύξηση χειλιών
Η αύξηση χειλέων γίνεται με ενέσιμα εμφυτεύματα ή μεταμόσχευση λίπους.
Αναισθησία: Τοπική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο ιατρείο.
Διάρκεια επέμβασης: 15-30 λεπτά (ενέσιμα εμφυτεύματα), 60-90 λεπτά (μεταμόσχευση λίπους).