χηλοειδή / υπερτροφικές ουλές
Εμφανίζονται στο δέρμα μετά από προηγούμενο τραυματισμό ή χειρουργική τομή. Η θεραπεία αποτελεί συνδυασμό χειρουργικής αφαίρεσης και τοπικής αγωγής.
Αναισθησία: Συνήθως τοπική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Δεν χρειάζεται συνήθως παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Εξαρτάται από την έκταση της βλάβης.