αυξητική μαστών
Γίνεται αύξηση του μεγέθους των μαστών με ενθέματα σιλικόνης.
Αναισθησία: Μέθη ή γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται παραμονή συνήθως.
Διάρκεια επέμβασης: Μία έως δύο ώρες.