γυναικομαστία
Η γυναικομαστία αντιμετωπίζεται με λιποαναρρόφηση των μαστών και / ή με αφαίρεση δέρματος, λίπους και αδένα.
Αναισθησία: Τοπική ή γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται συνήθως παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μέχρι δύο ώρες.