λιποαναρρόφηση - lift στο πηγούνι και τον λαιμό
Η λιποαναρρόφηση στο πηγούνι είναι πολύ αποτελεσματική για την τοπική αφαίρεση του λίπους. Γίνεται με μικροκάνουλα. Το περίγραμμα του λαιμού διορθώνεται στη συνέχεια με lift στο πηγούνι.
Αναισθησία: Τοπική ή μέθη.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο.Δεν χρειάζεται παραμονή.
Διάρκεια επέμβασης: Μία με δύο ώρες.