τραύμα
Το τραύμα απαιτεί εξ αρχής καλή αποκατάσταση από ειδικό προκειμένου να αποφύγουμε την δημιουργία άσχημων ουλών. Αν παρ'όλα αυτά δημιουργηθούν δύσμορφες ουλές, τότε χρειάζεται περαιτέρω αποκατάσταση.
Αναισθησία: Τοπική ή γενική, ανάλογα με την έκταση του τραύματος.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Ανάλογα με την έκταση του τραύματος.
Διάρκεια επέμβασης: Ανάλογα με την έκταση του τραύματος.