σμίκρυνση μαστών
Με την σμίκρυνση επιτυγχάνεται η μείωση του μεγέθους των μεγάλων και πτωτικών μαστών. Αφαιρείται το περιττό δέρμα, λίπος και αδένας. Ταυτόχρονα μπορεί να διορθωθεί το μέγεθος της θηλής. Η σμίκρυνση μαστών απαλλάσσει την ασθενή από τον χρόνιο πόνο στην πλάτη.
Αναισθησία: Γενική.
Παραμονή στο νοσοκομείο: Γίνεται στο νοσοκομείο. Χρειάζεται παραμονή δύο ημέρες συνήθως.
Διάρκεια επέμβασης: Τρεις έως πέντε ώρες.